Siirry sisältöön

Vastuullisuus

LUONTOA, IHMISTÄ JA PAIKALLISTA YHTEISÖÄ VAALIEN

Pohjoinen on kotimme, jota vaalimme kaikessa tekemisessämme. Toimintamme kokonaisvaltainen vastuullisuus on meille sydämen asia. Kunnioitamme Lapin luonnon haurautta ja paikallisia yhteisöjä. Ympäristön ohella meille on yhtä lailla tärkeää huolehtia ihmisistä – niin omasta henkilökunnastamme kuin asiakkaistammekin. Kehitämme vastuullisuuttamme jatkuvasti ja etsimme aktiivisesti uusia keinoja toimintamme parantamiseksi edelleen.

PIDÄMME HUOLTA HENKILÖKUNNASTAMME

Meille osaava, sitoutunut, motivoitunut, tavoitetietoinen ja tyytyväinen henkilöstö on avainasemassa. Panostamme hyvään johtoon ja toimintakulttuurin sitouttamiseen. Lakien ja säädöksien noudattaminen sekä työehtosopimusten mukaisen palkan maksaminen ovat henkilöstöhallintamme ehdoton lähtökohta.

Henkilöstön hyvinvointi niin töissä kuin vapaa-ajalla on meille tärkeää. Kartutamme henkilöstömme ammatillista osaamista hyvällä perehdytyksellä ja erilaisin koulutuksin. Panostamme henkilökuntamme kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin muun muassa liikuntaharrastuksia tukemalla.

PIDÄMME HUOLTA ASIAKKAISTAMME

Meille vastuu asiakkaidemme turvallisuudesta on kaiken toimintamme lähtökohta. Meille on tärkeää myös se, että asiakkaamme voivat palveluitamme käyttäessään toimia itse vastuullisesti, tehdä vastuullisia ratkaisuja.

Kehitämme turvallisuutta jatkuvasti ja otamme käyttöön uusia palveluita sen parantamiseksi. Majoituspalveluissamme käytämme PRO24.fi turvallisuuden ohjausjärjestelmää. Huolehdimme pieteetillä vuosittaisista turvallisuuskoulutuksista ja viranomaisten tarkastuksista. Omavalvonnan lisäksi ravintolamme ovat viranomaisen tekemän Oiva-raportoinnin piirissä.

Rinnepalveluissa asiakkaidemme turvallisuudesta vastaa vuosittaiset turvakoulutukset läpikäyvä henkilökuntamme. Kehitämme rinne- ja lumiturvallisuutta jatkuvasti. Rinteissä asiakkaidemme turvallisuutta tukee turvaopasteet ja opastukset.

Ohjelmapalvelu puolella kaikki oppaamme ovat koulutettuja. Lapland Safaris järjestää uusille oppaille koulutuksen ennen työsuhteen alkua. Koulutuksessa käydään läpi vaadittavia opastaitoja, kuten ensiapua, kylmäsuojausta, ongelmanratkaisua ja erätaitoja. Hyödynnämme teknologiaa, jotta voimme toimia mahdollisimman turvallisesti. Käytössämme on esimerkiksi reaaliaikainen karttapalvelu yhteistyössä alueen pelastustoimijoiden kanssa.

TASAPAINOINEN LUONTOSUHDE

Kannamme huolta ympäristöstämme ja pyrimme tasapainoiseen luontosuhteeseen suojelemalla pohjoista arktista luontoa. Kehitämme jatkuvasti uusia ympäristöystävällisiä tapoja toimia. Olemme muun muassa mukana moottorikelkkojen tuotekehitystyössä, jossa tavoitteena on tehdä kelkoista yhä turvallisempia, hiljaisempia ja päästöttömämpiä.

Moottorikelkkasafareillamme meillä on käytössä markkinoiden vähäpäästöisimmät 4-tahtikelkat. Poltto- ja voiteluaineissa käytämme ympäristöystävällisintä laatua. Olemme sitoutuneet kompensoimaan kaikki moottorikelkkasafariemme hiilidioksidipäästöt 1.12.2019 alkaen. Kompensoimme päästöt rahoittamalla hiilinieluja yhteistyökumppanimme Nordic Offset Oy:n kautta. Kompensoinnit on osoitettu WWF:n tukeman Gold Standard -sertifikaatin kohteisiin.

Majoitustoiminnassa seuraamme tarkasti energiankulutusta ja käytössämme on useita toimenpiteitä kulutuksen minimoimiseksi. Osassa hotelleistamme on käytössä muun muassa pellettipohjainen lämmöntuotto ja vältämme mahdollisimman pitkälle kertakäyttöpakkausten hyödyntämistä. Kaikissa hotelleissa (pl. SnowVillage) asiakkaillamme on mahdollisuus sähköauton lataukseen.

Käytämme ainoastaan vihreää sähköä, joka on 100 % vesi-, tuuli- ja bioenergiaa. Pelkästään hotellien osalta vihreän energian käyttö tavanomaiseen sähköön verrattuna vähentää vuosittain yli 4 000 tonnia CO2e päästöjä.

Ravintoloissamme ruokahävikin määrään minimoiminen on tärkeä osa ympäristövastuutamme. Kierrätämme luonnollisesti myös pullot ja keittiön jäterasvat.

Rinnepalvelumme toimivat herkän luonnon syleilyssä, jolloin ympäristöstä huolehtiminen korostuu entisestään. Kaikki käyttämämme poltto- ja voiteluaineet ovat ympäristöystävällisintä laatua. Käytössämme on öljyn erottelulaitteisto sekä öljyttömät ilmakompressorit lumetuksessa. Optimoimme rinnekoneidemme ajot ja rinnevalaistuksen käyttötunnit minimiin. Olemme mukana myös Green DMN- sekä Motivan Energiatehokas hiihtokeskus -hankkeissa.

Safarimme kulkevat vain virallisilla reiteillä. Olemme osa Animal Welfare -ohjelmaa ja olemme tehneet yhteistyösopimuksen kestävän luontomatkailun periaatteista Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa. Tuemme osaltamme kiertotaloutta kierrättämällä kaikki koneet ja kelkat, poistuvat hotellitekstiilit, kalusteet ja työvaatteet.

ARVOSTAMME PAIKALLISUUTTA

Olemme toimineet jo vuodesta 1965 – koko ajan paikallisesti. Kunnioitamme paikallista kulttuuria ja väestöä. Olemme yksi alueen toimijoista. Ympärivuotisuuden kehittäminen on kestävän kehityksen perusta – pitkällä tähtäimellä lisäämme ympärivuotisia työpaikkoja ja siten lisäämme verotuloja ja hyvinvointia alueelle.

Kunnioitamme paikallisuutta muun muassa maksamalla verotulot alueelle, jossa toimimme, palkkaamalla paikallista väestöä ja käyttämällä paikallisia palveluntarjoajia ja raaka-aineita. Kuulumme paikallisiin järjestöihin ja organisaatioihin sekä tuemme elävää ympäristöä ylläpitämällä ja korjaamalla vanhoja olemassa olevia rakennuksia.

MEILLE ON MYÖNNETTY EKOKOMPASSI-SERTIFIKAATTI

Lapland Hotelsille ja sen sisaryhtiöille toukokuussa 2022 myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti on osoitus kokonaisvaltaisesta ympäristövastuun kehittämisestä ja siihen sitoutumisesta. Sertifikaatti on myönnetty matkailuyhtiön kaikille toimialoille, johon kuuluu kattava hotelli- ja ravintolatoiminta, viisi Lapin hiihtokeskusta sekä Pohjoismaiden suurin ohjelmapalveluyritys Lapland Safaris.

Sertifikaatin saaminen vaatii sitoutumista luonnon resurssien säästämiseen, positiivisten ympäristövaikutusten lisäämiseen sekä niiden tarkkaa vuosittaista seurantaa ja raportointia. Sertifikaatti myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ekokompassi on toimialariippumaton ympäristöjärjestö, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 –standardiin. Järjestelmän omistaa Suomen vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö, Suomen Luonnonsuojeluliitto.

Esimerkiksi kaikissa konsernin kohteissa siirryttiin käyttämään 100-prosenttisesti vihreää sähköä kaksi vuotta sitten. Asiakkaille näkyvin toimenpide on ollut jätehuollon parantaminen hotelleissa ja hiihtokeskuksissa. Lapland Hotels on toiminut esimerkiksi suunnannäyttäjänä Lapissa, jonka harvaanasutuilla alueilla kattavat kierrätyspisteet eivät ole itsestäänselvyys.

YHTEISTYÖKUMPPANIMME

hpl-150
MaRa-250

Lapland Staff Oy | Yrjö Kokon tie 4 | FI-99300 MUONIO | Tel: +358 400 164 730 | info (@) laplandstaff.fi

Lapland Staff Oy
Yrjö Kokon tie 4 | FI-99300 MUONIO
Tel: +358 400 164 730
info (@) laplandstaff.fi

Vieritä ylös